Implantologia

Els implants dentals de titani substitueixen les arrels de dents que ja no hi són. Després serviran de connexió per donar suport a una pròtesi.
Corona “en bandera” que tapa l’espai d’un premolar. L’implant retorna el premolar que mancava a la boca.
Scroll to Top