Periodòncia

La periodòncia és l’especialitat de l’odontologia que té cura dels teixits que envolten l’arrel de la dent, com les genives i el lligament periodontal.
Per mantenir-los sans, cal eliminar la placa dental i la tosca que es forma al voltant de les dents, i aprendre a impedir-ne la formació amb uns bons
hàbits d’higiene bucal.


• La higiene consta de l’eliminació de la placa, la tosca i les tincions supragingivals, que es poden veure a simple vista.
• Els raspatges subgingivals consten de l’eliminació de la tosca i altres residus dipositats sobre l’arrel de la dent, per sota la geniva.

Abans Després
Higiene amb eliminació de placa i tosca
Scroll to Top