Restauració

Les càries, fractures o petits canvis de color de les dents, es poden resoldre en molts casos amb compòsits (empastos), fets a la clínica en una sessió.

Compòsits

Abans Després
Scroll to Top